Maatregelen Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het nationale programma Beter Benutten. Daarin werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren in de drukste regio's. Zo ook in onze regio. Onder regie van de regio Stedendriehoek worden in de periode 2015-2017 diverse maatregelen gerealiseerd, samen met de betrokken gemeenten en de provincie Gelderland en provincie Overijssel:

En in 2014 en 2015 zijn al de volgende Beter Benutten-maatregelen uitgevoerd in de regio Stedendriehoek:

Voor meer informatie, kijk op www.beterbenutten.nl.

File   Trein   Bredefietspaden 1

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden