Aanpak: ander reisgedrag stimuleren

Willen we dat inwoners van de regio anders reizen, dan zullen we ze daartoe moeten verleiden. Dat doen we onder andere door ze te vragen naar hun reisgedrag, door ze te informeren over onze acties, door ze te belonen en door alternatieven aan te bieden.

Twee voorbeelden:

  • Toen de Wilhelminabrug in Deventer in 2016 dicht moest voor onderhoud, lanceerden we de e-bike uitprobeerweken. In no-time meldden zich meer dan honderd mensen aan.
  • Met de actie Slim & Snel belonen we werknemers die fietsen naar het werk.

Zo stimuleren wij reizigers op allerlei manieren om ander reisgedrag te overwegen. De diverse maatregelen versterken elkaar. Komende jaren doen we nog meer analyses om te komen tot innovatieve ideeën voor betere bereikbaarheid.

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden