Innoveren is co-creëren: op weg naar de zorglogistiek van de toekomst

We moeten samenwerken om ons voor te bereiden op een duurzamere zorg. Die boodschap bleek de leidraad bij de Inspiratiesessie “Bent u klaar voor de zorglogistiek van de toekomst?” Want de vrachtauto die voorraad aan komt leveren, maar halfleeg weer vertrekt: dat kan en moet anders.

Bij de inspiratiesessie Zorglogistiek, die gehouden werd in het Van der Valk hotel in Enschede, waren ruim 70 geïnteresseerden aanwezig. Deelnemers kwamen uit voornamelijk regio Twente, Zwolle-Kampen en de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen om te luisteren naar verschillende ervaringsdeskundigen in de zorglogistiek en met elkaar in gesprek te gaan.

Freek Boele, Logistiek Makelaar bij Beter Benutten, trapte de inspiratiesessie af. Welke hobbels moeten er nou genomen worden om klaar te zijn voor de zorglogistiek van de toekomst?

Pic Monkey Collage2

CROSS & CARE LOGISTICS: EEN STAP IN DE JUISTE RICHTING

Andries Melchers, directeur van Stichting Lucrum, stelde dat het delen van kennis en innovatie en co-creatie essentieel zijn voor de zorg en logistiek van de toekomst. Effectieve oplossingen voor groeiende logistieke vraagstukken kunnen ervoor zorgen dat zorgmedewerkers weer meer tijd krijgen voor hun patiënten. En dat de logistieke sector ook weer echt bezig is met logistiek. Cross-docking (ook wel Cross & Care Logistics) is daarbij een flinke stap in de goede richting.

Studenten Soner Yelegen en HatimLakhloufi van Saxion Hogeschool in Deventer deden hun afstudeeronderzoek naar de effecten van cross-docking bij Stichting Lucrum en Sensire. Het blijkt dat gebundeld leveren tot in de (koel)kast voor Sensire kan leiden tot een besparing van 39% op de logistieke kosten en van 84% op handlingtijd. Een zeer interessante verandering op het gebied van logistiek dus.

IS ER ECHT “BETER BENUT”?

Logistiek Makelaar Leonie van Driel (Beter Benutten) heeft met Soner en Hatim samengewerkt, om te kijken naar de maatschappelijke effecten van cross-docking. Grofweg kunnen we stellen dat we met cross-docking een CO2-reductie van minimaal 8% en een reductie van zeker 18% op gereden wegkilometers kunnen bewerkstelligen. Het slim bundelen van logistieke bewegingen loont, zo concludeerde Leonie.

Pic Monkey Collage4

Bij Gelre Ziekenhuizen zien ze nog een ander nut van samenwerken. Volgens hospitalitymanager Marcel van Walraven leidt samenwerking tot minder verspilling. Mits de hardnekkige traditie in de zorg, waarbij bijvoorbeeld werkroosters van personeel veelal leidend zijn, verbroken wordt. Een meer klantgerichte logistieke aanpak van bijvoorbeeld de patiëntenvoeding, leidt tot minder verspilling dus tot meer besparing. Johan Greeven van Huuskes vult daarbij aan dat een succesvolle transitie naar duurzamere logistiek de verantwoordelijkheid is van de gehele zorgketen. Zo kunnen routes veel efficiënter mits er minder tijdvensters gelden voor leveringen. Ook daarin komt samenwerking en co-creatie dus weer terug.

Bij Isala ziekenhuis houden ze daarom bij de nieuwbouw in Meppel al rekening met logistieke uitdagingen. Volgens Marcel Aanonson gebeurt dat lang niet altijd bij het ontwerpen van een ziekenhuis en hij nodigt leveranciers uit om mee te denken. Riene Staal van Cycloon Fietskoeriers volgde met een enthousiasmerende presentatie over zijn prachtige vrachtfiets-concept. Een duurzame logistieke oplossing, met slechts bruine boterhammen als brandstof, die veel implicaties en potentie biedt voor leveranciers in de zorg én voor hun klanten.

Cynthia Fotografie _CYH3901

DIALOOG & ZORGLOGISTIEK: EEN BELANGRIJK FUNDAMENT VOOR DE TOEKOMST

Naast de inspirerende presentaties van professionals uit de Zorg en de Zorglogistiek, was er ook tussendoor tweemaal ruimte voor discussie en dialoog. Kern: hoe kunnen we de zorglogistiek optimaliseren?

Freek Boele sloot de middag af met een korte samenvatting. Na een inspirerende sessie hopen we dat u zich gestimuleerd voelt om elkaar, leveranciers en zorginstellingen, vaker op te zoeken en samen dingen te proberen. Alleen door samen te werken en de dialoog met elkaar open te houden, kunnen we werken aan de zorglogistiek van morgen.

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden