Binnenkort besluit of carpoolpilot doorgaat

22-06-15

De succesvolle fietsactie en subsidieregeling laten zien dat veel werkgevers en werknemers graag een steentje bijdragen om onze regio bereikbaar te houden. Daarom zijn we al een tijdje druk met de voorbereidingen van weer een nieuwe actie. Van werkgevers horen wij - onder andere via de Slim Reizen scan - dat zij veel interesse hebben in carpoolen.

Wij willen daarom een pilotproject starten dat werkgevers ondersteunt om samen het carpoolen onder medewerkers te stimuleren. Bijvoorbeeld in de vorm van een app. Eind april hebben diverse werkgevers hun vragen, wensen en de mogelijkheden besproken met de geselecteerde app-ontwikkelaar. Momenteel verkennen de deelnemende bedrijven bij collega’s en management of er interesse is om daadwerkelijke ja te zeggen tegen de pilot.  

Wil jij deelnemen aan de pilot of wil je meer informatie? Neem contact op met Mobiliteitsadviseur Richard Gijsbers: richard.gijsbers@slimreizenstedendriehoek.nl, 06-42128350. 

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden