Brug lange tijd buiten gebruik

27-01-16

De Oude IJsselbrug in Zutphen zal binnen enkele jaren langdurig buiten gebruik zijn. Dat is nodig in verband met groot onderhoud, uitbreiding van het fietsers- en voetgangersgedeelte en aanpassingen aan de loop van de IJssel en kade. In het ergste geval gaat het om een afsluiting van vier maanden. Die termijn kan eventueel verkort worden door de werkzaamheden bijvoorbeeld ook 's nachts door te laten gaan. Dat levert dan wel een hogere kostenpost op. Het treinverkeer zal overigens niet langer dan een week worden stilgelegd.

Bron: De Stentor, 26 januari 2016

Brug lange tijd buiten gebruik

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden