De Slim Reizen Scan is uitgebreid! Maak nu kennis met de Scan Plus

28-02-18

Slim en Schoon Reizen heeft het aanbod van de Slim Reizen Scan uitgebreid. Veel organisaties maakten al gebruik van een analyse van de duurzaamheid en mobiliteit van hun bedrijf. Daarnaast kun je voortaan specifiek het leasewagenpark van je organisatie laten bekijken.

Met deze uitbreiding krijg je niet alleen het overzicht hoe je medewerkers beter van en naar het werk laat reizen, maar ook hoe je het leasewagenpark optimaal inzet. Je komt te weten welke kansen er liggen om kosten en emissies te reduceren en welke alternatieve brandstoffen specifiek geschikt zijn voor het reisprofiel van jouw organisatie. Kortom: hoe je echt een plus kan bewerkstelligen met jullie wagenpark. We noemen het daarom de Slim Reizen Scan Plus. Lees meer over de Slim Reizen Scans.

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden