De Zonnehoek VSO maakt fietsen aantrekkelijk!

07-12-16

Hoe slim en duurzaam is het mobiliteitsbeleid van jouw organisatie? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers vitaler naar hun werk komen en minder in de file staan? Deze vragen worden beantwoord wanneer jij als werkgever de gratis Slim Reizen scan van Slim Reizen Stedendriehoek uit laat voeren. Daarnaast biedt Slim Reizen Stedendriehoek ook een tenderregeling aan voor veelbelovende projecten. Chris de Winter van De Zonnehoek VSO in Apeldoorn maakte gebruik van de scan en de tenderregeling en merkt een positief verschil binnen zijn organisatie.

Chris de Winter

“Uit de scan bleek dat er veel winst te boeken was op het stimuleren van fietsgedrag, zowel onder de leerlingen als onder onze medewerkers”, vertelt Chris. “VSO de Zonnehoek is een school voor speciaal onderwijs en veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Taxi’s zijn natuurlijk hartstikke kostbaar, vooral voor de gemeente. Door de leerlingen te stimuleren en ze bewust te maken van de mogelijkheid tot fietsen, komt nu een groot gedeelte met de fiets naar school. En: hoe minder taxi’s hoeven te rijden, hoe beter.” De tenderregeling maakte het mogelijk om na het uitvoeren van de scan ook daadwerkelijk stappen te zetten. “We hebben met het geld van de tenderregeling de fietsenstalling vernieuwd. Die is nu overdekt, afgesloten en er zijn oplaadpunten aanwezig voor e-bikes. Ook voor medewerkers is het hierdoor aantrekkelijker geworden de fiets te pakken.”

Logo de Zonnehoek

Het succes van het stimuleren van fietsgedrag is groter dan gedacht. “Eigenlijk is de vernieuwde fietsenstalling nu alweer te klein,” geeft Chris toe. Toch blijft hij zijn medewerkers en leerlingen stimuleren. “Door het plaatsen van artikelen in de school- en oudernieuwsbrief proberen we het fietsen steeds weer onder de aandacht te brengen. Daarnaast proberen we onze medewerkers te attenderen op acties, zoals bijvoorbeeld Slim & Snel.” geld van de tenderregeling de fietsenstalling vernieuwd. Die is nu overdekt, afgesloten en er zijn oplaadpunten aanwezig voor e-bikes. Ook voor medewerkers is het hierdoor aantrekkelijker geworden de fiets te pakken.”

Wil jij ook de Slim Reizen scan laten uitvoeren? Of heb je ideeën voor kansrijke projecten en maatregelen die door middel van de tenderregeling uitgevoerd kunnen worden? Kijk dan snel op onze site voor meer informatie!

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden