Eerste resultaten Nationale Fiets Telweek bekend

06-11-15

De eerste resultaten uit het grootste fietsonderzoek ooit in Nederland zijn bekend. Alle fietsdata van de 55.000 deelnemers aan de Fiets Telweek 2015 is geanalyseerd en wordt nu gedeeld met de opdrachtgevers. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het fietsklimaat in Nederland te verbeteren. De intentie is om de Fiets Telweek jaarlijks te herhalen.

Midden-Oostelijk Nederland fietst het hardst
In de provincies Drenthe en Overijssel wordt het hardst gefietst – 15,8 km per uur waarbij in het land van de hunebedden ook gemiddeld de meeste fietskilometers per rit worden afgelegd; 4,5 kilometer. In Noord-Holland blijken de fietsers minder hard door te trappen; gemiddeld 15,1 km per uur. In Flevoland en Zeeland zijn de ritten het kortst; 3,5km gemiddeld per fietsrit.


Fietsen in de stad
In de top-10 van steden qua deelnemeraantal wordt het hardst gefietst in Enschede – gemiddeld 16,2 kilometer per uur. Onze hoofdstad kende het grootste aantal deelnemers – maar liefst 10% van alle fietsritten startte in Amsterdam. Hier werd dan wel het langzaamst gefietst; gemiddeld 14,9 kilometer per uur.  In Leiden werden de kortste ritten afgelegd; gemiddeld 2,9 kilometer. In Rotterdam legden de fietsers de meeste fietsmeters af; gemiddeld 4,0 kilometer.


De Fiets Telweek vond dit jaar plaats van 14 tot en met 20 september. Ruim 55.000 personen downloadden de speciale onderzoeksapp App de Fiets! De Fiets Telweek is tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking van diverse partijen. Vele provincies werkten met de Fietsersbond, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Bredase NHTV mee aan de ontwikkeling en verwerking van het onderzoek. Begin 2016 komt de fietsdata beschikbaar via www.fietstelweek.nl en ook als open data beschikbaar via een online platform van het Fietsberaad.

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden