Fietsroute Apeldoorn-Deventer: alternatieve deelroute

21-02-16

Eind januari hebben wij onze ideeën gepresenteerd voor een veiligere, betere fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer. Onderdeel van de plannen zijn een vrijliggend fietspad en fietsstraat in de Zonnewende in Apeldoorn. Op onze ideeën hebben wij veel positieve, maar ook negatieve reacties ontvangen. Wij zijn blij met al deze reacties omdat wij juist samen met de bewoners en gebruikers willen bekijken of en in welke vorm een fietsvoorziening realiseerbaar is. Wij hebben ook vragen gekregen of er niet veiliger en comfortabeler via de Veenhuizerweg en de Ontvangst gefietst kan worden. Deze mogelijkheid willen wij ook graag bekijken. De komende tijd gaan wij deze route daarom uitwerken naast een fietsroute via de Zonnewende. Er zijn nog geen concrete plannen of ideeën hoe een fietsvoorziening via de Veenhuizerweg en de Ontvangst er precies uit kan gaan zien. Vanzelfsprekend is een goede en veilige bereikbaarheid van de woning een belangrijk aandachtspunt.

Wat vindt u?
Wat zijn uw meningen, wensen en belangen? Deze vraag hebben we voorgelegd aan bewoners van de Veenhuizerweg en de Ontvangst. In mei willen wij de uitwerkingen aan alle geïnteresseerden tonen. Dan kunt u zien wat wij met uw inbreng hebben gedaan en kunt u aangeven wat u van de uitwerkingen vindt.

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden