Snelle fietsroute Apeldoorn-Epe bij voorkeur over voormalige spoorlijn

14-02-17

De snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe komt bij voorkeur te liggen op de voormalige spoorlijn tussen deze twee plaatsen. Dat hebben de gemeenten Epe en Apeldoorn deze week besloten. Het schetsontwerp voor deze route gaat nu verder uitgewerkt worden. 

Gemeenten en provincie willen de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe verbeteren om zo het fietsgebruik te stimuleren. In de afgelopen maanden zijn voor dit traject drie routevarianten onderzocht. De gemeenten hebben nu gekozen voor de fietsroute over de voormalige spoorlijn tussen Apeldoorn en Epe (het treinbaanpadtracé). Want deze route verbindt Vaassen in een directe lijn met Epe en Apeldoorn, is in de lengterichting geheel autovrij en dus veilig, en is aantrekkelijk door afwisseling in en beschutting door het landschap. Bovendien is er op deze route ruimte om het fietspad breder te maken, wat het comfort en de veiligheid voor de fietsers vergroot. De andere twee onderzochte routes waren de dorpenroute en langs het Apeldoornskanaal. De eerste kan wegens fysiek ruitegebrek nauwelijk worden opgewaardeer, de andere is minder geschikt geacht wegens haar ligging te ver weg van de kernen waar fietsers hun woon of werk/school bestemming hebben liggen.

Het beoogd (maatschappelijk) resultaat is: een snellere, veiligere, comfortabelere, aantrekkelijkere en directe route voor onze fietsers, als duurzaam en gezond alternatief voor de auto.

apeldoorn epe 1

Treinbaanpadtrace tussen Apeldoorn en Vaassen.

apeldoorn epe 2

 Treinbaanpadtrace bij het binnenkomen van Epe.

En nu: aanvullend onderzoeken

Verbreding van de bestaande fietsroute over de voormalige spoorlijn kan gevolgen hebben voor landschap en ecologie. Daarom gaan we een aanvullend ecologisch onderzoek uitvoeren. Voor de openbare verlichting is een passende oplossing nodig die recht doet aan de principes van ‘Veluwe Donker’. Ook dit gaan we aanvullend onderzoeken. Beide onderzoeken zijn een aanvulling op het schetsontwerp dat inzicht geeft in de ruimtelijke en financiële implicaties van de snelle fietsroute. Op basis van dit schetsontwerp besluiten de gemeenten rond de zomer van dit jaar of de snelle route met bijbehorende maatregelen er daadwerkelijk gaat komen. Maatregelen zijn onder andere:

  • Bredere fietspaden
  • Soepelere bochten
  • Minder obstakels, zoals paaltjes in het fietspad
  • Vaker voorrang

Waarom een snelle fietsroute?

Met een verbeterde fietsroute is het aantrekkelijker voor mensen om vaker de fiets te pakken: recreatief én om naar het werk te reizen. En dat zorgt voor minder drukke autowegen (bijvoorbeeld de A50) en dus een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van dorpen, steden en buitengebied. Een verbeterde, veiliger fietsroute is ook nodig omdat er meer fietsers met verschillende snelheden zijn. Zo is de verkoop van e-bikes in de afgelopen jaren enorm toegenomen. 

Naast de route Apeldoorn-Epe willen we daarom nog twee veelgebruikte routes verbeteren in de Cleantech Regio: Apeldoorn-Deventer en Deventer-Zutphen. De verbetering van de fietsroute Apeldoorn-Epe komt tot stand door samenwerking van Cleantech Regio, provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn en Epe.

overleg traces

De leden van de klankbordgroep en de gemeenten zijn in overleg  over de traces.

Meer informatie

Op www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl staat uitgebreide informatie over de drie snelle fietsroutes en de stand van zaken per route.

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden