Fietsvergoeding en de nieuwe WKR; hoe zit het?

16-02-15

Hoe past de stimulering van fietsgebruik in de werkkostenregeling (WKR)?

Daar zijn verschillende opties voor:

  • Een fiets onbelast vergoeden binnen de vrije ruimte van 1,2% van de loonsom, als u daarvoor voldoende vrije ruimte heeft.
  • Een renteloze personeelslening geven voor het kopen van een (e-)fiets en deze laten terugbetalen via de kilometervergoeding van € 0,19.
  • Een dienstfiets in gebruik geven en de reiskostenvergoeding stoppen.
  • Vergoed ook de fietskilometers. Geef een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per gefietste kilometer, als u dat nog niet doet. Ook aan medewerkers die binnen een straal van 10 kilometer van het werk wonen.
  • Niet meer de hele aanschaf van een fiets vergoeden maar een deel ervan. Door de vergoeding te combineren met de uitbetaling van het vakantiegeld, vergroot u mogelijk het fiscale voordeel voor uw medewerker.
  • Fietsen leasen is ook een optie, met name voor duurdere fietsen zoals e-bikes. Dit kan zowel binnen als buiten de WKR. De website leasefiets.nl heeft hiervoor een speciale procedure. De brutovergoeding kunt u zelf vaststellen. Let er wel op dat er voor uw medewerkers sprake is van bijtelling voor privégebruik.
  • Deelname aan beloningsacties: betaalt u zelf de beloning? Dan kunt u hiervoor de onbelaste reiskostenvergoeding gebruiken (tot € 0,19 per kilometer). Geeft u iedereen al de maximale reiskostenvergoeding, dan kunt u de beloning ook als eindheffingsloon in de vrije ruimte onderbrengen.  Gaat het om een beloning die buiten uw organisatie om verstrekt wordt? Dan telt deze niet mee als loon en gaat deze dus ook niet ten koste van de vrije ruimte.

Maak gebruik van subsidies en acties

Ook buiten de WKR om kunt u fietsen stimuleren door deel te nemen aan regionale en landelijke subsidieregelingen en acties. Dat kost u relatief weinig geld en levert u veel op zoals minder (parkeer)kosten, dalend ziekteverzuim en minder CO2-uitstoot. Tot 31 maart 2015 konden uw medewerkers bijvoorbeeld korting krijgen op de aanschaf van een (e-)fiets via de actie Samen Schakelen in de Stedendriehoek. 

Mocht ue na het lezen van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Richard Gijsbers van Slim Reizen Stedendriehoek.

Fietsenstalling E Bike

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden