Aanpassingen infrastructuur Apeldoorn in de Kampioen

18-05-16

Tot een paar jaar geleden was de Zutphensestraat in Apeldoorn een enkelbaansweg met kleine rotondes. Het verkeer stond vaak vast. Na investeringen van de gemeente in de infrastructuur zijn er geen grote problemen meer met de doorstroom.

In De Kampioen werd Wierd Janse, adviseur verkeersmanagmeent bij de gemeente Apeldoorn, geïnterviewd over deze infrastructurele veranderingen.

Onderstaand het artikel: 

kampioen

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden