Overheden investeren 70 miljoen in ITS

02-12-15

Nederland gaat fors investeren in nieuwe vormen van slimme mobiliteit. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en twaalf regio's trekken tot 2017 ruim 70 miljoen euro uit voor ITS. Regio Stedendriehoek is daar een van. Het gaat om nieuwe technieken en diensten waarbij reizigers onderweg realtime rij- en reisadviezen krijgen. 

Om met de allernieuwste technieken in de praktijk ervaring op te doen worden in verschillende regio’s in Nederland in totaal negen projecten opgezet. De minister en regionale bestuurders hebben daarover 1 december de afspraken bekrachtigd.De focus van Intelligente Transport Systemen ligt op reizigersgedrag voorafgaand aan en tijdens de reis. Doel is om de reiziger te bedienen met persoonlijke, real time en locatie-afhankelijke adviezen. De miljoeneninvestering versterkt Nederlands positie als internationaal koploper op het gebied van innovatieve mobiliteit en biedt kansen voor het bedrijfsleven.

Regio Stedendriehoek actief met ITS
Als automobilist krijgt u op allerlei manieren informatie om uw route te plannen. Bijvoorbeeld via een routeplanner op de smartphone of computer, een navigatiesysteem in de auto en de matrixinformatieborden langs de weg. Maar u hebt alleen wat aan die informatie als deze actueel en betrouwbaar is. Daarom hebben gemeentes in het programma Beter Benutten Stedendriehoek de informatie van de regio Stedendriehoek in het afgelopen jaar geactualiseerd, gekoppeld aan de informatie van andere regio’s en vrijgegeven. Met deze vrijgegeven informatie kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun navigatiesystemen updaten of nieuwe apps ontwikkelen.

Deventer is koploper op ITS-parkeerdatagebied
Hoeveel plekken zijn er nog vrij in een parkeergarage, wat zijn de tarieven, is er een oplader voor de e-auto? Gemeente Deventer is koploper met betrekking tot het ontsluiten van parkeerdata in Nederland. Vier gemeentelijke en drie private garages in Deventer zijn vanaf dinsdag 1 december ontsloten via het digitale parkeerinformatiesysteem (DevIS) en deze gegevens worden als open data gepubliceerd. De vier gemeentelijke garages in Deventer zijn De Brink, Stationsplein, Stadspoort Dek & Stadspoort Kelder en terrein Sluisstraat. De private garages betreffen Centrum Garage en Q-Park De Boreel en P & R. De app TimesUpp (alleen voor iPhones) gebruikt deze informatie. Met deze app hoeft u in Deventer dus niet meer te zoeken naar een parkeerplaats, want u ziet hoeveel plaatsen elke garage nog vrij heeft. Apeldoorn geeft de gegevens van haar parkeergarages op korte termijn vrij.

Regionale bestuurders zijn erg te spreken over ITS in regio Stedendriehoek
Wethouder Liesbeth Grijsen, Deventer: ''We zijn in Deventer al even bezig, maar met ITS kunnen we mooi een volgende stap zetten. Zo werken we  aan slimme kruispunten zoals bij de Siemelinksweg maar zijn we ook bezig met het nog meer vrijgeven van verkeersdata".

Wethouder Johan Kruithof, Apeldoorn: ''Er is al zoveel  realtime verkeersinformatie beschikbaar over parkeren, wegwerkzaamheden, evenementen, tijd tot het op groen springen van verkeerslichten en de verkeersdruk in Apeldoorn. Als marktpartijen deze informatie delen met informatiediensten kunnen bezoekers en dagelijkse weggebruikers beter geïnformeerd op weg gaan. Op basis van deze informatie, uit bijvoorbeeld een slimme app op een smartphone, kunnen reizigers betere keuzes maken ten aanzien van vertrektijd, vervoermiddel en route naar de belangrijke bestemmingen in onze mooie regio".

Wethouder Coby Pennings, Zutphen: "Door het beschikbaar stellen van parkeerdata kunnen bezoekers in de toekomst goed vinden waar geparkeerd kan worden. Ook de brugopeningen kunnen in apps en navigatieapparatuur worden meegenomen. Zo komen de openingstijden van onze brug in Zutphen straks bijvoorbeeld in een Tomtom te zitten. Dat komt de bereikbaarheid van en naar Zutphen ten goede. Dit is ook weer gunstig voor het vestigingsklimaat".

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden