Kom naar de Open Colleges Smart Mobility!

31-10-17

Op vrijdagmiddag 3 november 2017 start in Zwolle een serie kennis- en inspiratiebijeenkomsten over toepassingen van slimme mobiliteit in Overijssel.

In een Open College Tour gaan adviseurs, ambtenaren, studenten en andere belangstellenden in gesprek en aan de slag. Door te ontdekken, leren en te doen werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Overijssel aan de ontwikkeling van steeds slimmere mobiliteit voor gebruikers. In de kennis- en netwerkbijeenkomsten wisselen we kennis en ervaringen uit en ontdekken we samen kansen voor Slimme Mobiliteit.
U bent van harte welkom! Het aantal plaatsen bij de Open Colleges Smart Mobility is beperkt. Wij vragen daarom om u zo spoedig mogelijk aan te melden voor een of meer Open Colleges, die op deze flyer zijn genoemd.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: AM.Kamerbeek@overijssel.nl

Kijk voor meer informatie over Smart Mobility in Overijssel op www.overijssel.nl/smartmobility.

9 Smart Mobility

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden