KWS betrekt kinderen bij werkzaamheden snelle fietsroute Apeldoorn Deventer

10-10-17

KWS werkt in opdracht van Regio Stedendriehoek / Cleantech Regio aan de fietscorridor Apeldoorn - Deventer.

De Cleantech Regio is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal zijn. Ze gaan voor een schone, prettige leefomgeving, schoon vervoer en goede bereikbaarheid, innovatie in cleantech business, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een zichtbare en herkenbare regio.  De Cleantech Regio stimuleert fietsgebruik en ontwikkelt snelle fietsroutes. De werkzaamheden aan deze corridor worden uitgevoerd in de nabijheid van twee basisscholen. Voor KWS reden om de leerlingen bij de werkzaamheden te betrekken. En er zijn meer redenen waarom omgevingsmanagement binnen dit project een belangrijke rol speelt.

De bestaande fietsroute wordt aangepast naar een veiligere en snellere route voor fietsers. De fietspaden worden verbreed en voor fietsers worden voorrangssituaties gecreëerd. Binnen dit project worden diverse duurzame, innovatieve en circulaire oplossingen toegepast. KWS brengt rood asfalt aan, in dit geval ons eigen KonwéCity in de kleur rood met een lagere rolweerstand voor de fietser. Ons HERA systeem levert 100% gerecycled asfalt en de Geowall® wordt toegepast als vervanger van betonnen keerwanden.

‘Wij blijven gast in hun buurt’
Er wordt gewerkt in een complexe omgeving. Naast twee basisscholen, zijn aangrenzend aan het werk ook een winkelcentrum, een woonwijk en doorgaande fiets- en busroutes gelegen. Allen maken zij gebruik van de werkvakken als belangrijkste uitvalswegen. Robert Rouwenhorst, directievoerder bij de gemeente Apeldoorn: “In het omgevingsmanagement is het dan ook zeer belangrijk om alle partijen zo goed mogelijk te bedienen, zonder de kwaliteit van het werk uit het oog te verliezen. Wij blijven gast in hun buurt”. Eén van de doelen die de gemeente gesteld heeft, is het behouden van een vlotte en veilige doorgang voor het fietsverkeer. Oók tijdens de werkzaamheden. “KWS heeft tijdens de aanbestedingsfase met hun EMVI-plan laten zien dat zij begrepen, wat wij als opdrachtgever van hen vragen”, aldus Robert.

Kinderen leren over asfalt en veiligheid
De twee scholen in het werkgebied krijgen bezoek van KWS en de gemeente Apeldoorn. Het is belangrijk om kinderen te betrekken bij de werkzaamheden en hen voor te lichten over asfalt en veiligheid.

Terwijl de mannen van KWS volop bezig zijn met de asfalteringswerkzaamheden, bezoekt een groep bovenbouwleerlingen, samen met hun leraren het bouwterrein. Hoofduitvoerder van KWS, Eric Versprille geeft de kinderen tekst en uitleg. Terwijl de eerste groep buiten het asfaltwerk aanschouwt, krijgt de tweede groep in de school een presentatie over asfalt en veiligheid door Bart Boeschen Hospers van KWS en Robert Rouwenhorst. Robert vertelt hoe hij het bezoek ervaren heeft: “Het is ontzettend mooi om mensen met passie over hun vak te horen vertellen. Of het nu gaat over de uitvoerder, de gebiedsconciërge of de chauffeur van de vrachtwagen. De kinderen stellen de leukste vragen en zijn enthousiast. Wij moeten de kinderen leren dat asfalt lekker ruikt in plaats van dat het stinkt. Buiten het feit dat het leuk en leerzaam is, is het ook een goede PR voor het werk. De kinderen vertellen thuis dat ze bij het asfalt mochten kijken en hoe leuk het was. Daardoor wordt omrijden voor die ouders ineens minder vervelend.”

Met behulp van de grote vrachtwagen die KWS voor de school neergezet heeft, neemt KWS van de gelegenheid gebruik om de kinderen het gevaar van de dode hoek bij te brengen. En de kinderen krijgen te horen welke signalen de vrachtwagen maakt als hij achteruitrijdt.

De locatieleidster van de bassischool is bijna net zo enthousiast als  haar leerlingen: “Er liggen nu stukjes asfalt in de klas als trofee! Ook leerkrachten zien de meerwaarde van deze les: aardrijkskunde, techniek én verkeer in één betekenisvolle les! Fijn deze samenwerking die kinderen in het onderwijs een brede horizon biedt”.

Kiddos Groot

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden