Lift eenvoudig mee met een dorpsgenoot

20-04-16

Dankzij Samobiel maken en houden de bewoners van Klarenbeek onze regio beter bereikbaar. We hopen dat andere dorpen hun voorbeeld volgen. Hoe werkt deze dienst?

  1. Het dorp krijgt een eigen website van Samobiel.
  2. Deze eenvoudig te gebruiken site brengt vraag naar en aanbod van ritten vanuit het dorp bij elkaar.
  3. Wie mee wil, meldt of vraagt een rit aan via de site.
  4. Per sms ontvangt de vrager een melding als er een dorpsgenoot dezelfde kant op gaat.
  5. Voor elke rit krijgt de bestuurder een kleine kilometervergoeding van de meerijder.

Betrokken bewoners
Een groep betrokken bewoners is de motor van deze service. Zij stellen het netwerk van stopplaatsen, routes en de geografische dorpsgrenzen vast. Van de mensen achter Samobiel krijgen zij alle ondersteuning bij het opzetten, invoeren en draaiende houden van Samobiel in het dorp. Inclusief technische ondersteuning en training van lokale beheerders. In Klarenbeek start het samenrijd-initiatief op 18 mei via www.klarenbeek.samobiel.nl.

Slim Reizen Stedendriehoek promoot deze bijzondere, nieuwe vorm van samenreizen graag. Want Samobiel is praktisch, sociaal én goed voor de bereikbaarheid van onze regio. Meer weten? Mail naar info@samobiel.nl of bel (030) 215 5080.

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden