Maatregelen voor betere bereikbaarheid

01-01-09

Binnen en buiten regio Stedendriehoek zijn de afgelopen jaren al veel succesvolle projecten uitgevoerd. Kant en klare projecten waar u als werkgever zo mee aan de slag kunt. Slim Reizen Stedendriehoek maakt hier dankbaar gebruik van. Voor 2014 zetten wij in op de volgende maatregelen: 

  • Betere informatie voor weggebruikers over alternatieve routes bij incidenten en bij drukte
  • Vlottere doorstroming op het wegennet
  • Aanbieden van slimme diensten als (gratis) mobiliteitsscans en apps
  • Stimuleren e-fietsen
  • Fietsvoorzieningen voor bedrijven en instellingen, zoals fietsstallingen, oplaadplekken voor e-bikes
  • (Financiële) bijdrages voor het bedrijfsleven om maatregelen te nemen die de bereikbaarheid verbeteren
  • Ondersteuning van werkgevers via projecten die aansluiten op de behoeften van werkgevers.
  • Bijeenkomsten waar van elkaar geleerd wordt en gerichte acties.

 

File A1

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden