Markt test slimme verkeerslichten in Cleantech Regio

05-04-17

Vanaf vandaag testen twee grote landelijke marktpartijen uit de verkeersindustrie de eerste ‘slimme’ verkeerslichten in Deventer en Apeldoorn. Deze intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor een betere bereikbaarheid en doorstroming en dus een beter economisch vestigingsklimaat in de Cleantech Regio. Ze vormen bovendien een belangrijke stap op weg naar toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, waaronder bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Voor de marktpartijen is het een logische keuze om dit met de Cleantech Regio op te pakken. ‘Onze ambities sluiten naadloos op elkaar aan.’

De tests in Deventer en Apeldoorn maken onderdeel uit van de ontwikkeling van een heel nieuwe generatie verkeerslichten (iVRI’s), die ‘weten’ welke auto’s, fietsers en ov op hen afkomen. Deze intelligente verkeersregelinstallaties maken het beter mogelijk om aankomend verkeer te ‘herkennen’ en passen daarop ook verkeersregelingen aan.

Voordelen
Dit geeft steden mogelijkheden om de groene golf beter te regelen. Het geven van groen licht aan bijvoorbeeld vrachtverkeer geeft een besparing in tijd, brandstof en CO2. Door een verlaging van emissies en een beperking van onnodige stop & go’s verlichten we de druk op steden. iVRI’s kunnen zich straks aanpassen naar actuele drukte, soorten voertuigen, verdeling over de stad en actuele snelheden. Hoe slimmer we die onderlinge communicatie regelen, hoe efficienter we, dankzij deze nieuwe ontwikkelingen, verkeersstromen op elkaar kunnen afstemmen.

Nu testen
Op dit moment worden de nieuwe intelligente VRI’s door de marktpartijen in de Cleantech Regio getest. Bij positieve testen en in afstemming met de landelijke uitrol worden de eerste VRI’s omgebouwd tot iVRI’s. Vanaf medio 2017 werken de eerste iVRI’s in de Cleantech Regio, dan gaan de informatiediensten (providers voor informatie in de routeplanners en op smartphones) ook daadwerkelijk met de aangeleverde data werken.

Logische keuze
In Apeldoorn zorgt Vialis voor een slimme VRI op de zuidelijke Ring. Michel Huisman, Projectleider Productontwikkeling van Vialis, is erg te spreken over de samenwerking. ‘We werken met een Apeldoornse wegbeheerder die het concept omarmt en vol enthousiasme aan de slag wil. Ook prettig is dat Apeldoorn de laatste jaren heeft geïnvesteerd in goede, betrouwbare infrastructuur. De verbindingen naar de VRI zijn van hoge kwaliteit. Wat ook meespeelt, is dat Apeldoorn als een van de eerste gemeenten de lead heeft genomen om te investeren in deze techniek. Dat maakt samenwerken met de Cleantech Regio aantrekkelijk voor ons.’
In Deventer zorgt Dynniq voor een slimme VRI op het kruispunt Nico Bolkensteinlaan - Colmschaterstraatweg. Mark Veenstra, Product Manager Mobility, zegt hierover: ‘De gemeente Deventer en Dynniq werken al veel langer samen om de mobiliteit in de Cleantech Regio te verbeteren. Wij zijn er dan ook trots op dat Dynniq samen met de gemeente Deventer als eerste de intelligente VRI heeft gerealiseerd. Een logische keuze voor Dynniq om met de gemeente Deventer dit te realiseren, omdat het naadloos aansluit op de ambitie van de Cleantech Regio én van Dynniq.’

Partnership Talking Traffic
Beide bedrijven maken deel uit van het Partnership Talking Traffic: een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de 12 regionale overheden waaronder de Cleantech Regio, Rijkswaterstaat en een twintigtal nationale en internationale marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom- en IT-sector en dienstverlening.
Gezamenlijk investeert het Partnership Talking Traffic € 90 miljoen over de komende vijf jaar in de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen. Met als doel de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de drukste steden en regio’s te verbeteren. Slecht afgestelde VRI’s veroorzaken nu jaarlijks zo’n € 90 miljoen aan maatschappelijke schade. Met de nieuwe iVRI’s gebeurt dat afstellen continu en volautomatisch. Het Partnership Talking Traffic heeft de ambitie om voor het eind van 2017 1.268 VRI’s (een kwart van het totale aantal in ons land) te vervangen door of aan te passen naar een iVRI. De andere installaties volgen in de jaren erna.

Talking Traffic Fotolia 26791136 Xlaangepast

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden