Deventer, denk mee!

17-11-16

Minder auto’s door uw straat. Kinderen die veilig naar school kunnen lopen. Betere bereikbaarheid van het centrum, winkelcentra, sportverenigingen en scholen. Wat zijn uw ideeën voor minder autoverkeer in uw wijk? Samen met u en andere inwoners van Deventer willen wij in 2017 werk maken van deze ideeën. Denkt u mee?

De gemeente Deventer en Slim Reizen Stedendriehoek willen de leefbaarheid in de wijken van Deventer verder vergroten. Minder autoverkeer, lagere milieubelasting, minder uitstoot, meer vitaliteit en betere doorstroming, daar gaan wij voor. 

Een voorbeeld van een goed initiatief is Samobiel in Klarenbeek. Samobiel is een meerijdienst en maakt het mogelijk om met dorpsgenoten mee te rijden naar Apeldoorn, Deventer of andere omliggende plaatsen. Het bespaart geld, is beter voor het milieu en mensen leren elkaar beter kennen.

Om de gestelde doelen te bereiken, willen wij aan de slag met:

  • Het reisgedrag van forenzen, winkelend publiek, scholieren, sporters, chauffeurs van bestelbusjes, (ouders van) schoolgaande kinderen, ouderen en minder mobiele wijkbewoners; 
  • De vervoervoorzieningen in uw wijk en eventuele oplossingen voor knelpunten. Denk aan: fietsvoorzieningen/-stallingen, deelauto, e-laadpalen of andere, bij voorkeur innovatieve maatregelen;
  • De bereikbaarheid van drukbezochte locaties als het centrum, stations, winkelcentra, buurtcentra, sportverenigingen en scholen;
  • Andere thema’s als het gaat om luchtkwaliteit, veiligheid, geluidsoverlast, parkeeroverlast en bereikbaarheid.

Door deze issues aan te pakken, willen wij een stap maken naar maatschappelijk verantwoord reizen. Maar daar hebben wij u voor nodig! Met wijkmanagers, bewoners en teams willen we graag in dialoog over de kansen voor de wijken, de issue’s die spelen en de randvoorwaarden die nodig zijn voor het creëren van succesverhalen.

Een ander succesverhaal is het Autodelen in de wijk Zandweerd. Een groep van zeven bewoners is het project begin februari 2016 is het project gestart. Het project loopt tot februari 2017. Voor deze proef worden twee eigen auto’s van de deelnemers ingezet. Deze auto's kunnen worden geleend door de buren.

Hebt u nou ook een leuk idee? Of heeft u een concreet voorstel? Neem dan contact met ons op: info@slimreizenstedendriehoek.nl. Dan kunnen we samen kijken hoe we Deventer veiliger, gezonder en beter bereikbaar kunnen maken!

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden