Automobilisten gezocht die regelmatig in de spits rijden!

01-07-14

Voor een workshop met automobilisten zijn we op zoek naar automobilisten die graag hun ervaringen met het rijden in de spits met ons willen delen. Hiermee willen we inzicht krijgen in beweegredenen om met de auto in de spits te reizen, ondanks de vertraging die dit oplevert, en wat motieven zijn om wel of niet met andere vervoermiddelen te reizen. Deze kennis gebruiken we als basis om alternatieven te bedenken voor het autorijden in de spits en zo de mobiliteit in de regio Stedendriehoek te verbeteren.

Profiel: 
U rijdt regelmatig op werkdagen met de auto in de spits, maar maakt ook weleens gebruik van andere vervoermiddelen. Uw woon-werk afstand is minder dan 30 km. 

Wat verwachten we van u?
De workshop staat gepland op vrijdag 12 september 2014 van 15.00-17.30uur. Tijdens de sessie gaan we aan de slag met korte opdrachten om uw ervaringen en beweegredenen voor het rijden in de spits te horen. Voor de sessie is geen voorbereiding nodig, wel wordt er tijdens de sessie een actieve deelname verwacht. De workshop vindt plaats in het kantoor van regio Stedendriehoek, Leeuwenbrug 85, in Deventer. Als dank voor uw deelname ontvangt u 50 euro, uit te keren na afloop van de sessie.

Interesse?
Indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze sessie vragen we u om te mailen naar ingrid@stby.eu. Aangezien we op zoek zijn naar verschillende typen automobilisten (geslacht, leeftijd, woonlocatie, werklocatie, etc.) zullen we na het ontvangen van uw e-mail nog wat aanvullende vragen stellen. Op basis hiervan zullen we een aantal automobilisten selecteren om deel te nemen aan de sessie.

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden