Uitnodiging mini-conferenties Cleantech Regio

25-07-16

Hoe versterken we het cleantech-karakter van onze regio? De Cleantech Regio zoekt ideeën, suggesties en concrete plannen van bedrijven en bewoners die het cleantech-gehalte van onze regio kunnen versterken. Cleantech

Cleantech staat voor schone technieken die bijdragen aan een duurzame wereld. Hierbij kan het gaan om producten of diensten die bijdragen aan een schoner milieu, hergebruik van grondstoffen of energiebesparing, maar ook het verbeteren van operationele prestaties door het vergroten van productiviteit en efficiëntie. 

De Cleantech Regio organiseert begin september 2016 een drietal miniconferenties waar ondernemers en inwoners hun inbreng kunnen leveren. De avonden hebben hetzelfde programma tussen 19.00 en 21.30 uur. Je bent als bedrijf, instelling of inwoner van de Cleantech Regio van harte welkom op een avond van uw keuzen.

  • Donderdagavond 1 september in Zutphen
  • Maandag 5 september in Apeldoorn
  • Dinsdag 6 september in Deventer

Gemeenten, Board en provincies hebben gekozen voor een viertal onderwerpen waar ze veel cleantech-kansen en uitdagingen in zien:

  • Cleantech Regio Development: businesscases rond energievoorziening en innovatieve cleantech producten en -diensten;
  • Schoon en duurzaam mobiliteitssysteem, denk aan elektrisch vervoer e.d. maar ook fietsen en vervoer over water;
  • Toekomstbestendige binnensteden en (dorps)kernen, denk aan hergebruik leegstaand vastgoed, klimaatadaptatie, nieuwe woon-werk-vormen;
  • Cleantech Icoon A1: cleantech-projecten op, aan of langs de A-1, die gerealiseerd kunnen worden of beter in het zicht komen als de snelweg de komende jaren wordt verbreed.

Geef je hier op voor de mini-conferentie! Voor meer informatie kijkt op www.cleantechregio.nl.

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden