Nieuw e-magazine ITS van Beter Benutten is uit

04-05-15

Het nieuwe online magazine over intelligente mobiliteit is uit! Hierin leest u over verwachtingen van overheden en marktpartijen, het vervolgprogramma van Beter Benutten ITS en 7 tips om in te spelen op de échte behoeftes van reizigers. 'Markt maken' staat centraal in dit tweede e-magazine Intelligente Mobiliteit. Hoe kunnen marktpartijen het programma Beter Benutten beter benutten? Ofwel: hoe kunnen zij het programma gebruiken om hun business te ontwikkelen? En hoe kunnen overheden publieke doelen realiseren door de creativiteit van marktpartijen te gebruiken? Dat leest u nu in het e-magazine.

Het e-magazine Intelligente Mobiliteit is een uitgave van het Programma Beter Benutten, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ga voor meer informatie naar www.beterbenutten.nl

 

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden