Verkeers- en parkeerproblematiek in Apeldoorn-West

18-01-16

Wijkvereniging Berg en Bos beraadt zich op stappen nu de gemeente weigert een grens te stellen aan de verkeersoverlast.

Waarom gedragen de Apeldoornse politieke partijen zich zo ontzettend slap? Wijkvereniging Berg en Bos begrijpt er niets van. Ook wijkraad Brink & Orden vindt het schandalig hoe de gemeente omgaat met de verkeers- en parkeerproblematiek in Apeldoorn-West.

Sinds 2004 wordt telkens opnieuw over oplossingen gesproken door de gemeente en telkens 'verbetert er amper iets'. Donderdag was er weer zo'n moment: de wethouder wilde van de gemeenteraad weten of die de komende vijftien jaar het liefst extra parkeerruimte op AGOVV-velden wil of een parkeerdek bovenop de hoofdparkeerplaats voor Apenheul. De raad talmde, vroeg meer informatie. Over drie maanden 'komt de wethouder bij de raad terug'.

Keuzes
Die wethouder benadrukte de afgelopen tijd dat er nu eindelijk een oplossing moet komen en dat daarbij 'keuzes moeten worden gemaakt'. Keuzes maken betekent ook dat je het niet iedereen naar de zin zult maken, voegde hij daar aan toe.

Donderdag werd tijdens de politieke markt door een raadslid gerefereerd aan niet-openbare stukken. Speelman vindt het frustrerend dat er meer informatie is dan de wijkvereniging kent. Die informatie zal onder meer financiële cijfers bevatten, beseft hij. Ook die wil hij kennen. Wat is het belang van bijvoorbeeld Accres, dat verdient aan het parkeren door bezoekers van Apenheul? ,,We denken op grond van een jaarverslag dat dit pakweg een miljoen euro per jaar is. Waarom hebben anderen de lusten en de wijkbewoners steeds meer lasten? Waarom blijf je hier maar auto's stapelen?''

De wijkvereniging beraadt zich op de stappen die ze moet nemen om het tij te keren. Een van de mogelijkheden is een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur, zegt Speelman. Mogelijk komt zo meer informatie vrij.

Ook in Orden wordt druk nagedacht over welke middelen er nog kunnen worden aangewend. Rijpma: ,,We zijn bang dat het voornemen om de komende vijftien jaar bij AGOVV te parkeren hoe dan ook wordt uitgevoerd, zodat wij ieder jaar op veertig, vijftig drukke dagen veel last hebben. Misschien resteert niets anders dan iedere vergunning die moet worden verleend aan te vechten.''

Bron: De Stentor, 11 januari 2016

krantparkeren

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden