Nieuwe logistiek makelaar voor bedrijven in regio Stedendriehoek

01-04-16

Freek Boele is in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) aan de slag gegaan als logistiek makelaar. Hij helpt bedrijven met slimme logistiek en mobiliteit. Of zoals hij het zegt: “Ik kan u helpen uw dienstverlening te verbeteren in termen van efficiëntie, betrouwbaarheid en kosten.”

Boele heeft ruime ervaring met logistiek binnen bedrijven, onder meer vanuit LeS3H_Freek -Boelean and Green en EVO. Hij werkt nauw samen met logistieke makelaars in de regio’s Zwolle-Kampen en Twente.
In het programma Beter Benutten nemen rijk, regio en bedrijfsleven innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Naast het woon-werkverkeer kan ook goederenvervoer bijdragen aan minder vertraging in de spits. Boele, met een achtergrond in (duurzame) logistiek en stedelijke distributie, gaat hier vorm aan geven. “Goederenvervoer vereist een specifieke aanpak”, vertelt hij. “De dynamiek bij bedrijven is volstrekt anders dan die van particulieren. U hebt te maken met afspraken en contracten, opdrachtgevers, klanten en meer rollen en belangen van beslissers, planners, chauffeurs en overheid. Complex en boeiend.”
 
Slimme logistiek
De aanstelling van Boele is een logisch vervolg op het eerder uitgevoerd onderzoek naar logistiek en mobiliteit in de regio. Hierin zijn vervoersbewegingen in kaart gebracht. Boele gaat bedrijven actief benaderen. “Ik ga op zoek naar kansrijke projecten die voordelen opleveren voor bedrijven in termen van kosten, service en duurzaamheid en die bovendien voor spitsmijdingen zorgen.” Daarbij valt te denken aan bundeling van stromen, slimme stadsdistributie, meer vervoer over water en samenwerking in de keten. Ziet u kansen voor slimme logistiek in uw bedrijf? Neem dan in ieder geval contact op met Boele.
 
Samenwerken
De logistiek makelaar werkt nauw samen met vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, de provincie Gelderland, de provincie Overijssel, verladersorganisatie EVO en vervoerdersorganisatie TLN. En uiteraard met het team van Slim Reizen Stedendriehoek. “Ik hoop samen met alle partijen veel mooie initiatieven te initiëren”, aldus Boele.
 
Meer weten?
Wilt u meer weten of heeft u zelf een goed voorstel? Kijk op www.slimreizenstedendriehoek.nl of neem contact op met Freek Boele, 06-19437335 of freek.boele@slimreizenstedendriehoek.nl

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden