Ook hier dreigt verkeerschaos 29 Dec 2016

29-12-16

Verkeersinfarcten beperken zich over vijf jaar niet langer tot de snelwegen of de grote steden in de Randstad. Ook provinciesteden als Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Kampen en Harderwijk slibben dicht als er geen nieuwe tegenmaatregelen komen.

Er staan in 2021 dubbel zoveel files, blijkt uit een analyse van het kennisplatform CROW Verkeer en Vervoer.

Het CROW baseert zich op cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), de belangrijkste adviseur van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat verwacht de komende vijf jaar 38 procent meer files op de snelwegen als gevolg van de aantrekkende economie en lage brandstofprijzen. Doorvertaald naar de binnensteden leidt dat volgens het CROW tot een verdubbeling van de filedruk.

Nu al doet de helft van de vertraging zich voor in de steden, tegen eenderde op de snelweg. Dat komt doordat de focus de afgelopen jaren vooral lag op het verbeteren van de doorstroming op de hoofdwegen. Het verkeer in de steden kan niet lekker doorstromen vanwege de vele kruispunten en rotondes.

Kruispunt

"Op een kruispunt passeert een kwart minder verkeer dan op een doorgaande weg. Die zijn dus heel bepalend. Je komt er vaak niet in een keer door, waardoor de file soms terugslaat naar het kruispunt ervoor. Daardoor komt alles vast te staan", legt projectleider Hans Voerknecht van het CROW uit.

Het aantal plekken en momenten waarop het verkeer daardoor letterlijk nog maar stapvoets kan rijden neemt belangrijk toe. De economische gevolgen zijn groot: uitgaande van een gemiddeld verlies van een tientje per uur kan de schade van vertraging in de steden oplopen tot 1,7 miljard euro in 2021, meer dan een verdubbeling van het huidige cijfer. Hierin is de schade door negatieve gezondheidseffecten van lawaai en uitstoot van schadelijke stoffen nog niet meegenomen.

Nieuw asfalt, bruggen of tunnels zijn volgens Voerknecht geen oplossing. Het komt niet meer op tijd, laat zich moeilijk inpassen en kan het probleem juist verergeren doordat het verkeer dan verderop vast komt te staan. Rekeningrijden wordt 'm ook niet. "Het kan een goede oplossing zijn, maar gezien de eerdere discussies daarover is het niet te doen om dat op tijd ingevoerd te krijgen. Je zult eerder wat moeten doen om het autoverkeer te verminderen."

Volgens Voerknecht moet er niet worden gedacht in grote, ingrijpende oplossingen maar in een breed scala van kleinere, slimme initiatieven. "De fiets heeft een grote meerwaarde. Zeker in combinatie met ander vervoer. Andere oplossingen zijn slim de spits mijden en handiger omgaan met werkplekken. Door thuis werken te stimuleren of kantoorruimte beschikbaar te stellen nabij stations. Parkeren en fietsen, zoals Zwolle al doet, is ook een goed alternatief. Apeldoorn heeft er ook interesse voor. Slim beleid voor ruimtelijke ontwikkeling helpt ook. Breng functies die veel publiek trekken dicht bij ov-knooppunten."

Heeft u ideeën om de toenemende drukte op de wegen in onze regio aan te pakken? Mail uw oplossingen en gedachten naar online@destentor.nl

HENRY VAN DER WAL

Bron: De Stentor, 29 december 2016

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden