Samen rijden met Samobiel: iets voor Voorst?

05-01-16

Reizen vanuit een van de kernen in de gemeente Voorst naar Twello, Apeldoorn of Deventer? Met Samobiel is het mogelijk om met iemand uit uw eigen kern, die dezelfde route rijdt, mee te reizen. Samobiel is een vervoersoplossing voor dorpen, die zijn waarde in Zweden al bewezen heeft. Het idee is simpel: meerijden met dorpsgenoten die dezelfde route rijden. Samobiel helpt bewoners van kleine kernen, in het bereikbaar maken en houden van omliggende bestemmingen. 

Samobiel dorpssite
Samobiel werkt met een eenvoudig te gebruiken (mobiele) website die vraag en aanbod van ritten vanuit de kern bij elkaar brengt. U meldt of vraagt een rit aan via de eigen Samobiel dorpssite. Per sms ontvangt u een melding als een dorpsgenoot heeft aangegeven dezelfde route te gaan reizen. Vervolgens beslist u zelf of u die rit samen wilt maken. Per rit betaalt of ontvangt u een kleine kilometervergoeding. Alle betalingen lopen via de site, dus er is geen gedoe met contant geld. 

Sociale cohesie en duurzaamheid
Samobiel kan een lokale vervoersoplossing zijn als het openbaar vervoer niet aanwezig is of niet gebruikt kan worden. Aanbieders van ritten zijn bijvoorbeeld mensen die dagelijks voor het werk een bepaalde route reizen of wekelijks naar een bijeenkomst gaan. De vraag naar ritten kan komen van mensen die dezelfde route willen afleggen. Tussen deze mensen wordt dan een verbinding gelegd. Het samen rijden levert niet alleen een bijdrage als aanvullend vervoer, maar ook aan het versterken van sociale cohesie en duurzaamheid.

Betrokken bewoners trekken de kar
Een groep betrokken bewoners trekt de kar achter Samobiel. De bewoners stellen samen een netwerk op van veel gebruikte routes en leggen de geografische grenzen vast van het gebied waarin samen rijden mogelijk is. Van de mensen achter Samobiel krijgen ze alle steun bij het opzetten, invoeren en draaiende houden van Samobiel in de kern. Inclusief technische ondersteuning en training van lokale ambassadeurs.

Wat is uw reactie?
De gemeente Voorst wil inventariseren of Samobiel een interessante aanvulling is op het bestaande ov, de regiotaxi en buurtbus. Het succes van Samobiel valt of staat namelijk met de animo, het enthousiasme en het draagvlak onder de inwoners. Is dit vervoerssysteem interessant? Heeft u interesse om mee te werken aan het opzetten van dit systeem in uw kern (of een combinatie van kernen) met ondersteuning vanuit Samobiel? Laat het de gemeente weten!

Meer informatie
Uw vragen, opmerkingen en reacties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan de dorpscontactpersoon in uw kern, of mailen naar de gemeente Voorst, Mary Vlassak, e-mail m.vlassak@voorst.nl.

Bron: Gemeente Voorst

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden