Slim Reizen in 2018 en daarna

01-10-17

De Cleantech Regio blijft de komende jaren investeren in slimme en duurzame mobiliteit. Met deze 8 programmalijnen werkt de Cleantech Regio aan een economisch sterke en leefbare regio: 

 

  1. Fiets: het verbeteren van het netwerk en stimuleren van het fietsgebruik.
  2. Duurzame verbreding A1/Clean Tech icoon A1: het benutten van kansen voor verduurzaming van de A1 en een goede bereikbaarheid tijdens de aanleg.
  3. Werkgeversaanpak: verbeteren bereikbaarheid en verduurzamen mobiliteit gericht op werknemers/forensen.
  4. Borgen data/ITS: verbeteren bereikbaarheid via ITS‐oplossingen (informatie, reisgedrag, optimaliseren verkeersstromen).
  5. Transitie naar slimme mobiliteit: efficiënte transitie naar slimme mobiliteit (nieuw aanbod, alternatieven ov, zelfrijdende auto).
  6. Versterken multimodaliteit en verbeteren positie (bereikbaarheid omliggende regio’s, internationaal, corridors).
  7. Faciliteren e‐mobility: op efficiënte wijze de overstap maken van fossiele brandstof naar alternatieven.
  8. Logistiek: benutten van kansen voor verbeteren logistieke stromen (op bedrijfsniveau en in concepten, stimuleren vervoer over water en stimuleren duurzame stedelijke distributie).

 

In het regionale programma Slimme en Schone mobiliteit werkt de Cleantech Regio nadrukkelijk samen met partners uit de markt en in de samenleving. Meer weten? Neem contact op met de programmamanager Arjan Brink.

Cleantech Groot

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden