Sneller fietsen tussen Apeldoorn, Teuge, Twello en Deventer

08-12-15

Fietsers kunnen vanaf eind 2017 sneller, comfortabeler en veiliger fietsen tussen Apeldoorn, Deventer, Teuge en Twello. De verbetering van de fietsroute komt tot stand door samenwerking van het Rijk, Regio Stedendriehoek, provincies en de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Voorst. Vooral voor forenzen is het dan aantrekkelijk om vaker de fiets te nemen naar het werk. Wat gaat er op deze route veranderen?

Diverse overheden slaan de handen ineen om het fietsen tussen Apeldoorn, Teuge, Twello en Deventer, veiliger, comfortabeler en sneller te maken. Zodat mensen vaker de fiets of e-bike kunnen nemen naar hun werk, of bijvoorbeeld naar school. Want fietsen is gezond en goedkoop. Met een verbeterde fietsroute is het ook bij langere woon-werkafstanden aantrekkelijker om de e-bike te nemen in plaats van de auto. “En daar profiteert iedereen in de regio Stedendriehoek van”, aldus Jos Penninx, burgemeester van de gemeente Voorst en portefeuillehouder mobiliteit van de regio Stedendriehoek. “Want daardoor vermindert het autoverkeer (vooral op de A1 en N344), wordt de regio beter bereikbaar en wordt de leefomgeving voor onder andere de omwonenden van deze routes schoner. Bovendien biedt de fietsroute een goed alternatief voor reizigers tussen Apeldoorn en Deventer als er vanaf 2018 wegwerkzaamheden aan de A1 zijn.”

twello
De werkgroep fietsruggengraat en bestuurders uit regio Stedendriehoek bij het officiële startmoment voor de verbeteringsmaatregelen op de fietsroute.

2,5 minuut sneller door diverse verbeteringen
Het gaat om verbetering van een bestaande route, die grotendeels langs de provinciale weg N344 loopt. Onder andere het volgende gaat gebeuren:

  • De fietsbrug langs het spoor over de N344 krijgt hellingbanen naar de N344. Daardoor hoeven fietsers niet meer de trappen te gebruiken of een omweg te fietsen om bij de N344 te komen;
  • We bekijken of fietsers eerder en langer groen kunnen krijgen bij de verkeerslichten op de kruising N344-N790 Steenenkamer;
  • Er komt een onderzoek naar mogelijkheden om de spoorbrug over de IJssel bij Deventer te verbreden. Daar ligt nu een gecombineerd fiets- en voetpad van circa 3 meter breed;
  • Er komt een onderzoek naar betere verlichting en aangepaste bewegwijzering, voor vergroting van de veiligheid en herkenbaarheid van de fietsroute;
  • De Molenstraat-Centrum en Zonnewende in Apeldoorn krijgen een vrijliggend fietspad;
  • Het fietspad op de Wilhelminabrug in Deventer mag alleen nog gebruikt worden door fietsers. Brommers gaan daar naar de rijbaan;
  • De rotonde N344-Woudweg Teuge wordt aangepast.
  • Fietsers worden voortaan niet meer over de Burgemeester van der Feltzweg in Twello geleid, maar via de provinciale weg N344.

Dankzij deze aanpassingen gaat het fietsen tussen Apeldoorn en Deventer straks sneller; het scheelt 2,5 minuut.

Inloopavonden in januari
De verbetermaatregelen zijn opgesteld in overleg met diverse partijen, zoals de wijkraden, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en politie. Alle verbeterpunten zijn vastgelegd in een schetsontwerp. Dit schetsontwerp willen we nu optimaliseren met de inbreng van aanwonenden en andere belanghebbenden. Daarom organiseren we inloopavonden op de volgende dagen en locaties:

  • 19 januari; 18 - 21 uur, gemeentehuis gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17, Twello
  • 20 januari; 19 - 21 uur, Wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55, Apeldoorn

De reacties tijdens deze avonden worden besproken in de Werkgroep Fiets. Het voorlopig ontwerp moet vervolgens in april/mei 2016 klaar zijn. Daarna gaan de werkzaamheden starten en het streven is dat alle maatregelen eind 2017 uitgevoerd zijn. Tot slot volgt een campagne om de bekendheid van de verbeterde route te vergroten en mensen over te halen vaker de fiets te gebruiken.

Samenwerking aan een gezond alternatief
De verbetering van de fietsroute is een besluit dat de colleges van de gemeenten onlangs hebben genomen. Het project wordt mede gefinancierd door Beter Benutten, een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerken om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren.
Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland, benadrukt welk belang de provincie bij een betere fietsroute heeft. “Ik zie dat steeds meer mensen het gezonde alternatief ontdekken van de snelle en comfortabele fietsroutes. Dit draagt ook bij aan minder drukte op de wegen. En dat is weer mooi meegenomen voor de bedrijven.”
 

Snel én gezond
Inwoners van de regio die geregeld deze route fietsen, zijn blij met de verbeteringen. Zo rijdt Ronald Oomen vier dagen in de week van zijn huis in Deventer naar zijn werk in Apeldoorn. Hij stapte over van auto naar high-speed e-bike dankzij de Fietsactie Samen Schakelen. “Met de auto deed ik er 40 minuten over als het druk op de weg was en soms zelfs meer dan een uur. Met de high speed e-bike ben ik in 40 minuten op mijn werk. En het is nog gezond ook! Het leukste is nog wel dat ik al die stilstaande auto’s inhaal die langzaam de stad inrijden.” Vanaf eind 2017 is Oomen dus zelfs nog sneller op zijn werk. Maar belangrijker vindt hij het dat de veiligheid op de route vergroot dankzij de diverse verbeteringen. Bijvoorbeeld bij de fietsbrug over de N344. “Daar klimmen fietsers vaak via het talud de brug op, omdat dat sneller is. Ze schieten dan ineens het fietspad op, waardoor ik er geregeld vol in de remmen moet. Straks met de hellingbanen is die onveilige situatie er niet meer.”

 

Nu al vaker de fiets pakken naar het werk? Doe mee aan onze Fietsactie Samen Schakelen en krijg tot € 475 korting bij de aanschaf van een e-bike. Dat kan nog tot en met 30 december.

Overige fietsroutes in de regio
De fiets is een goede oplossing voor de bereikbaarheid van de regio. Regio Stedendriehoek wil daarom betere, directere fietsverbindingen in de regio aanleggen. Deze zogeheten fietsruggengraat bestaat uit de fietsroutes die Apeldoorn, Deventer en Zutphen onderling verbinden en verbinden met de omliggende kernen. De route tussen Apeldoorn en Deventer is een van de vijf kansrijke routes die eind 2014 zijn aangewezen. Hoe het staat met de vier andere routes, lees je hier.

 

Bord Met Tijdwinst Panorama

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden