Start verbetering fietsroute Apeldoorn-Deventer

20-07-17

Op 21 augustus start KWS Infra met de werkzaamheden aan een betere fietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer. Via borden worden fietsers tijdelijk omgeleid.

Cleantech Regio heeft deze werkzaamheden gegund aan KWS Infra, die het werk aan de volgende vier route-onderdelen gaat uitvoeren:

  • De Ontvangst in Apeldoorn (perceel 1): reconstructie van twee rijbanen tot één rijbaan en één fietspad, en aanpassing van het kruispunt met de Veenhuizerweg. Dit draagt bij aan zowel de doorstroming als de veiligheid van de weggebruikers en aanwonenden. Het werk start 21 augustus;
  • Veenhuizerweg in Apeldoorn (perceel 2): asfalteringswerk start aansluitend;
  • Rotonde Woudweg Teuge (perceel 3): werk start dit najaar;
  • Uitwisselpunt in Twello (de hellingbanen naar de N344) (perceel 4): werk start dit najaar.

Inloopavondenvoor omwonenden
KWS organiseert op woensdag 16 augustus, in Wijkcentrum Het Bolwerk Apeldoorn, een inloopavond over de reconstructie van De Ontvangst (perceel 1) en de Veenhuizerweg (perceel 2).  Ook wordt de verlichting gepresenteerd van het traject tussen Teuge en Osseveld. In het najaar volgt een inloopavond over de Rotonde Woudweg in Teuge (perceel 3)  en het uitwisselpunt in Twello (perceel 4). Op deze avonden wordt ingegaan op planning, fasering en bereikbaarheid. Omwonenden worden uitgenodigd per brief.

Meer weten?
Voor vragen over de werkzaamheden ter plekke of klachten kunt u contact opnemen met  omgevingsmanager Remko Mulder van KWS Infra: 06 297 84 209 of informatieprojecten@kws.nl .

Slim Reizen met de app Slim&Snel
De verbeteringen aan de fietsroute Apeldoorn Deventer maken deel uit van het programma Slim Reizen, waarbij forenzen worden gestimuleerd om over te stappen van de auto naar de fiets. Een andere campagne van Slim Reizen is Slim & Snel. Forenzen installeren een app op hun smartphone die alle fietsritten registreert en stimuleert om door te gaan. Door te fietsen kunnen  zij punten sparen voor leuke kortingen en mooie prijzen in de loterij. Forenzen die in de spits fietsen, ontvangen daarbovenop zelfs een financiële beloning tot € 1,50 per dag. Op www.slimensnel.nl  is hierover meer te vinden.  

Voorblad Fietscorridor 91

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden