Wijziging in fietsroute Apeldoorn-Deventer

26-05-16

Toch een nieuwe route voor fietssnelweg

Bron: De Stentor 21 mei 2016, door: Matthijs Oppenhuizen

De snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer gaat toch een ander traject volgen in de wijk Osseveld. De bedoeling is nu dat de fietsers gaan via de Veenhuizerweg, De Ontvangst en De Linie. Daarmee is een vrijliggend fietspad langs De Zonnewende, waar veel omwonenden zorgen over hadden, van de baan.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Deze keuze is de uitkomst van een aantal gesprekken met onder meer bewoners van de wijk. Volgens de gemeente is de route via de Veenhuizerweg toch de meest optimale variant. Dit is het meest rechtstreeks, sluit aan bij hoe fietsers nu al rijden, vraagt de minste aanpassingen aan wegen en als De Ontvangst wordt aangepast, worden direct twee knelpunten in de wijk opgelost. Dat gaat dan om de aansluiting van de Veenhuizerweg op De Ontvangst en de omgeving De Ontvangst / busbaan / De Linie. Dat zijn nu niet erg overzichtelijke plekken.

Bewoners van De Zonnewende zagen het niet zitten dat het fietspad langs hun straat zou worden verlengd en dat hier dan fietsers over zouden rijden. Er is op verzoek van de gemeenteraad ook gekeken of het fietspad langs de Deventerstraat geschikt is voor de fietssnelweg.

Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek van bureau Witteveen+Bos dat dit alleen met grote en dure ingrepen kan. Het heeft ook consequenties voor het autoverkeer. De fietsers kruisen dan een paar belangrijke wegen in . Als fietsers minder lang hoeven te wachten voor een stoplicht, heeft dat negatieve gevolgen voor de doorstroming van het autoverkeer. Ook het verbreden van de fietspaden langs de Deventerstraat kost veel geld.

Het voorlopige ontwerp voor de gehele route tussen en Deventer is inmiddels ook gepresenteerd aan de stuurgroep die hier voor de Stedendriehoek bezig mee is. Maar hoe dit eruit ziet, is nog niet bekend.

Wel wordt er tussen juni 2016 en september 2017 een definitief ontwerp gemaakt en gaat de schop dan ook echt in de grond.

 Toch Een Nieuwe Route Voor Fietssnelweg

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden