Werkzaamheden voor verbetering fietsroute Apeldoorn-Deventer

27-10-17

KWS Infra start 1 november met werkzaamheden bij de Burgemeester van der Feltzweg. Om de fietsroute Apeldoorn-Deventer te verbeteren, wordt de aansluiting van de fietsroute op de Burgemeester van der Feltzweg en de N344 gerealiseerd door het aanbrengen van hellingbanen. Het werk maakt voor fietsers een veilig en vlot vervolg van hun route mogelijk. Tijdens de werkzaamheden blijven de fietsroutes open, maar is gemotoriseerd gedeeltelijk verhinderd. Op 30 oktober houdt KWS Infra een inloopavond in ’t Hovenhuus over de werkzaamheden. Omwonenden kunnen hier terecht met hun vragen.

Werkzaamheden vanaf 1 november
Om de hellingbanen voor fietsers aan te leggen, zijn onvoorziene werkzaamheden nodig. Er moet namelijk een kabel in de grond worden verlegd. KWS Infra start hierom later op de met de werkzaamheden, die duren van 1 november tot 21 maart 2018. Tot de kerstvakantie is de Burgemeester van der Feltzweg voor gemotoriseerde voertuigen afgesloten. Na 12 februari wordt de Burgemeester van der Feltzweg periodiek afgesloten om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te kunnen garanderen. De data hiervoor worden nog bekend gemaakt. Er wordt voor gezorgd dat omwonenden hun huis kunnen bereiken via de parallelweg.

Pak de fiets
Tijdens de werkzaamheden blijft fietsverkeer mogelijk. Fietsers kunnen dan wel gebruik maken van een van de trappen als van de gerealiseerde hellingbanen. Aan de noordzijde kan er ongehinderd gefietst worden over het Hovenpad.

Om het fietsen nog meer te stimuleren en belonen is er de Slim&Snel fietsapp. Overstappers van de auto op de fiets kunnen met deze app punten sparen en tot € 1,50 per dag bij elkaar trappen. Meer informatie is te vinden op www.slimensnel.nl

Cleantech Regio zet zich in voor comfortabele fietsroutes
Het realiseren van een veilige en vlotte fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer is onderdeel van het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio. De aanpassingen maken de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto, ook voor het woon-werkverkeer. De verbeterde fietsroute stimuleert inwoners op de fiets te stappen en dus om milieubewust en gezond te leven.

De snelfietsroutes zijn aangepast op de steeds grotere variatie in het fietsverkeer, zoals ouderen, scholieren, forenzen en gebruikers van e-bikes en bakfietsen. Door verbreding, verlichting en waar nodig aanpassing van de route is veilig en vlot fietsen mogelijk. Voor meer informatie kijk op: www.veiligenvlotfietsen.nl

Inloopavond
KWS Infra en de Cleantech Regio organiseren op maandag 30 oktober tussen 19:00 en 20:30 uur een inloopavond in ’t Hovenhuus van WSV De Hoven. Omwonenden krijgen een uitnodiging per brief. Tijdens deze inloopavond wordt er informatie gegeven over de fietsroute en de werkzaamheden aan de aansluiting van de routes op de Burgemeester van der Feltzweg en de N344. Tijdens deze avond is er ruimte voor vragen en wordt er ingegaan op de nieuwe planning, fasering en bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden.

Meer informatie
Voor informatie over Slim Reizen Stedendriehoek, mail naar info@slimreizenstedendriehoek.nl

Neem bij vragen over de werkzaamheden ter plekke of bij klachten contact op met omgevingsmanager Remko Mulder van KWS Infra: 06-29 78 42 09 of informatieprojecten@kws.nl

 

 

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden