Wethouders willen betere, directere fietsverbindingen in de regio

10-12-14

Onder het motto ‘Stedendriehoek fietst verder’ zijn de volgende afspraken gemaakt:

  1. Er komt een samenwerkingsovereenkomst tussen Apeldoorn, Voorst en Deventer om een snelfietsroute te ontwikkelen langs de provinciale weg tussen Apeldoorn en Deventer.
  2. Voor de route langs de A1 tussen Apeldoorn en Deventer wordt een lobby gestart voor de fietsvoorzieningen aan/op de A1-IJsselbrug en de A50-brug. Deze bruggen zijn nu alleen toegankelijk voor autoverkeer waardoorfietsers soms ver moeten omfietsen.
  3. Voor de route Apeldoorn - Epe (over de voormalige spoorbaan) wordt in januari een maatregelenpakket uitgewerkt om van deze  route een snelfietsroute te maken.
  4. De routes Apeldoorn - Dieren (langs kanaal of provinciale weg) en Deventer - Zutphen (langs provinciale weg) worden in het voorjaar of de zomer uitgewerkt in een maatregelenpakket. Ook deze routes worden snelfietsroutes.

De fietsverbindingen zijn onderdeel van de fietsruggengraat van onze regio. Met deze fietsruggengraat wil de regio haar bereikbaarheid, economie en leefbaarheid vergroten. Lees ook het totaaloverzicht aan afspraken en de vervolgstappen.

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden