Privaat en publiek sturen samen

In de uitvoering van maatregelen vanuit Slim en Schoon Reizen trekken werkgevers en overheid samen op. De regio Stedendriehoek heeft daarom de mobiliteitstafel ingesteld om gezamenlijk te sturen op de inhoud en voortgang van deze maatregelen. Aan de mobiliteitstafel zitten: 

  • Jos Penninx, Voorzitter/triolid Beter Benutten, burgemeester Voorst
  • Arjan Brink, Projectleider Slim Reizen/regiocoördinator, secretaris
  • Arnoud Wagelaar, Locatiemanager Facilitair Bedrijf Achmea Apeldoorn
  • Rob Salman, Manager Human Resources Tauw
  • Marc Stemerding, Strategisch adviseur Goudappel Coffeng
  • Marco Kok, MKB Deventer
  • Marcel van Walraven, Hospitalitymanager Gelre Ziekenhuizen
  • Johan Kamstra, Belastingdienst
  • Leander Hepp/ Robert Schasfoort TLN / EVO
  • Frits Rorink, gemeente Deventer

 

Logo _Clean Tech Regio _RGB Achmea
Organisatie Tauw Gc 01 Colourplusrgbplus600dpijpg
Mkb Logo Gelre
 Logo belastingdienst

Logo gemeente deventer

 

logo TLN

Logo EVO

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden