Voor werkgevers

U bent werkgever en benieuwd naar wat slim werken en slim reizen voor uw organisatie kan betekenen? Slim en Schoon Reizen ondersteunt u bij het realiseren van uw doelstellingen. Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, maar ook op het vlak van kosten, bewust en anders werken of slimme inzetbaarheid van uw werknemers. Met als resultaat dat uw organisatie aantrekkelijker is als werkgever, dat u beter bereikbaar bent en uw concurrentiekracht wordt vergroot.

Een beter bereikbare regio en een versterkt woon-werkklimaat. Daar werkt Slim en Schoon Reizen! We verbinden initiatieven die zorgen voor een betere spreiding van het woon-werkverkeer met de doelen, ambities en motivaties van werkgevers en hun werknemers. We werken aan parkeerproblemen, maar zeker ook aan thema’s als:

Content Img 2

  • duurzaamheid (CO2-footprint terugbrengen)
  • productiviteit (gezonde werknemers presteren beter)
  • kostenbeheersing
  • modernisering van reiskostenregelingen


De komende jaren gaan we voortvarend samen met u en andere bedrijven en partijen in de regio aan de slag.

 

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden