Parkeren en Gelre Ziekenhuizen

 

 

 

 

Omschrijving: Gelre Ziekenhuizen stimuleert al langer het fietsen. Met onder meer goede fietsenstallingen, een spaarsysteem per gefietste woon-werkrit en elektrische oplaadpunten. Marcel van Walraven: “Het aantal fietsparkeerplekken is met honderden uitgebreid. Het aantal oplaadpunten verdriedubbeld. En we hebben een bandenplak- en reparatieservice ingeschakeld. Medewerkers betalen zelf de kosten ervan. Wij organiseren dat tijdens werktijd een kapotte fiets opgehaald en gerepareerd wordt." Voor de medewerkers die toch liever met de auto komen is er een afspraak gemaakt met een plaatselijke voetbalvereniging. De automobilist kan de laatste kilometers met de fiets afleggen en kan die ’s nachts stallen in de afsluitbare fietsenstalling van de voetbalclub. Ook is Gelre ziekenhuizen een enthousiaste deelnemer aan Slim & Snel. Van Walraven: "Slim & Snel is een mooie extra stimulans voor onze medewerkers.”

Aanleiding: De uitdaging was groot voor Gelre ziekenhuizen. Met 3.300 medewerkers en een chronisch gebrek aan parkeerplaatsen waren er elke dag 300 plekken tekort in Apeldoorn en 150 in Zutphen. Van Walraven: “We kozen uiteindelijk voor een combinatie van oplossingen met een vrij drastische maatregel: betaald parkeren voor medewerkers.” Medewerkers die het dichtst bij wonen, betalen het meest.

Resultaat: Het resultaat is dat er nu in Apeldoorn elke dag tegen de 100 parkeerplekken vrij zijn voor de collega’s die ’s middags met hun dienst beginnen. De inkomsten van het betaald parkeren komen ten goede aan mobiliteit voor medewerkers. Dat is zo afgesproken met de ondernemingsraad. Ook komt ruim 70% van de werknemers nu met de fiets, zelfs in de winter. 

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden