Krijg tot €20.000 bijdrage voor filebeperkende maatregel - maak hier slim gebruik van

Ziet u kans om meer mensen buiten de spits te laten reizen, bijvoorbeeld door betere reisinformatie? Investeert u in fietsvoorzieningen waardoor meer werknemers naar het werk fietsen? Denkt u na over oplossingen om samen te reizen? Heeft u een idee, neem dan contact met ons op. En maak dan slim gebruik van onze regeling - een bijdrage van maximaal € 20.000 - en maak van uw plannen werkelijkheid! 

Tenderregeling Vierkant

Voor wie is de bijdrage bedoeld?
De bijdrage is voor initiatiefnemers van kansrijke projecten en maatregelen die het aantal automobilisten in de spits duurzaam terugdringen in de Cleantech Regio. Initiatiefnemers zoals werkgevers (individueel of in samenwerkingsverband), publiekstrekkers, onderwijs- en zorginstellingen, culturele instellingen, vervoerders en marktpartijen.

Welke initiatieven komen voor een bijdrage in aanmerking?
Heeft u ideeën voor een initiatief, neem dan contact met ons op. Het gaat ons om specifieke ideeën of maatregelen die helpen het aantal automobilisten in de spits terug te dringen. Het initiatief is altijd gericht op meerdere medewerkers. Te denken valt aan:

  • Investeringen in fietsvoorzieningen waardoor meer werknemers gaan fietsen;
  • Investeringen in betere reisinformatie waardoor medewerkers meer buiten de spits reizen en/of beter het geschiktste vervoermiddel kunnen kiezen (bijvoorbeeld door een gerichte informatievoorziening en/of internettoepassing binnen het bedrijf te ontwikkelen).
  • Oplossingen die het mogelijk maken om slimmer samen te reizen (bijvoorbeeld carsharing of het opzetten van een carpool-initiatief);
  • Digitale oplossingen voor slimmer werken en minder reizen (bijvoorbeeld een systeem waardoor medewerkers altijd en overal online kunnen werken of overleggen);
  • Het bevorderen van ketenreizen (bijvoorbeeld door de leaseregeling te vervangen voor een combiregeling voor werknemers).

De bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectbegroting.

De Zonnehoek, Van Hees … u?
Diverse organisaties gingen u al voor en maakten slim gebruik van de bijdrage:

  • Speciaal onderwijs De Zonnehoek VSO vernieuwde haar fietsenstalling. Directeur Chris de Winter: “Meer leerlingen én medewerkers nemen nu de fiets. Dat scheelt alleen al flink in het aantal taxikilometers en -kosten van het leerlingenvervoer.” Lees meer
  • Als je organisatie een tekort aan parkeerplaatsen heeft, is dat vervelend voor medewerkers én klanten. Versmarkt Van Hees uit Deventer liet daarom een fietsenstalling bouwen, mede dankzij de bijdrage. Eigenaar Dinant van Hees: “Met oplaadpunten voor e-bikes. Een goede stimulans voor de medewerkers om de auto voortaan te laten staan!”


Hoe vraagt u de bijdrage aan?

  1. Bekijk eerst aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.
  2. Download het voorbeeldformulier om te zien welke gegevens u moet aanleveren bij het indienen van de aanvraag.
  3. Vul vervolgens het daadwerkelijke online aanvraagformulier in.

Reistijd met 10% verbeteren
Iedereen in de Cleantech Regio heeft baat bij minder drukke wegen. Daarom wil Slim en Schoon Reizen de komende jaren de reistijd met minimaal 10% verbeteren op de grootste knelpunten van binnenstedelijke en regionale verplaatsingen. Concreet gaat het erom dat het aantal zwaar vertraagde ritten per dag (in de spits) met 1.300 afneemt. Dit wordt zo veel mogelijk vertaald in aantallen ‘spitsmijdingen’: minder automobilisten in de ochtend- en/of avondspits. We verlenen daarom een financiële bijdrage aan initiatieven die helpen het aantal automobilisten in de spits duurzaam terug te dringen. De bijdrageregeling wordt uitgevoerd door de Cleantech Regio en mogelijk gemaakt door het ministerie van I&M en de provincies Gelderland en Overijssel in nauwe samenwerking met de werkgevers uit de regio.

Interesse in de bijdrage? Lees dan hier aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Ebike

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden