Wat levert het u als werkgever op?

Als werkgever wilt u weten wat slim werken en reizen uw organisatie oplevert. Terecht. Een opsomming van de voordelen. Het draait hierbij om het reisgedrag van uw werknemers, de bereikbaarheid van uw organisatie, kosten, gemak voor én gezondheid van uw medewerkers. Onze inzet daarbij is vertrouwd samenwerken en op zoek gaan naar gezamenlijke quick-wins.

Kostenbesparingen

 • Lagere reiskosten voor zakelijk of woon-werkverkeer
 • Lagere kosten voor huisvesting
 • Lagere kosten voor parkeervoorzieningen

Bereikbaarheid

 • Uw organisatie is optimaal bereikbaar voor uw werknemers en uw bezoekers
 • Slim omgaan met parkeervoorzieningen

Tijd en productiviteit

 • Medewerkers hebben minder last van tijdverlies door files
 • Betere balans werk en privé voor medewerkers 
 • Medewerkers zijn productiever 
 • Vitale medewerkers, die plezier hebben in hun werk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap
 • Een forse reductie van CO2-footprint
 • Een concrete bijdrage aan de bereikbaarheid van regio Stedendriehoek

Werkgeverschap

 • Aantrekkelijk als werkgever voor huidige medewerkers en nieuw talent

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden