Wegwerkzaamheden (o.a. aan A1)

Werkzaamheden A1: flexwerken ipv file!
De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A1. Om de verkeershinder te beperken, gaan Slim en Schoon Reizen en Rijkwaterstaat inzicht geven in de beschikbare flexwerkplekken op het A1 Oost traject Apeldoorn-Azelo. Lees meer

Overige werkzaamheden
De wegbeheerders in onze regio stemmen alle werkzaamheden op de snelwegen, provinciale en gemeentelijke wegen nauwkeurig met elkaar af. Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers wonen en werken in de regio. Voor hen is het belangrijk te weten welke werkzaamheden de komende tijd plaatsvinden zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op hun reis. Als u op de kaart hieronder klikt, ziet u een overzicht van de grootste werkzaamheden die nu plaatsvinden. Handig om uw werknemers hierop te attenderen!

Voor actuele reisinformatie voor het openbaar vervoer, klik hier voor de website van 9292.nl.

 

Wegwerkzaamheden

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden