Vlot en veilig fietsen in de regio

Scholieren, ouderen, forenzen: meer en meer mensen pakken de fiets. Ook de verkoop van e-bikes is explosief gestegen. Meer fietsers – met verschillende snelheden – vraagt om een andere infrastructuur: veiliger, breder en comfortabeler voor iedereen. In de Cleantech Regio gaan we daarom drie veelgebruikte routes verbeteren.

De verbetering van de fietsroutes houdt bijvoorbeeld in:

 • Vaker voorrang en langer een groen verkeerslicht voor fietsers.
 • Bredere fietspaden.
 • Soepelere bochten.
 • Minder obstakels, zoals paaltjes in het fietspad.
 • Prettige schuilruimtes langs de route.

Daarom verbeteren we drie fietsroutes

 • Er zijn meer fietsers dan ooit én er zijn steeds meer (high speed) e-bikes. Meer fietsers met meer snelheidsverschillen, dat vraagt om andere wegen en fietspaden.
 • Met verbeterde fietsroutes is het aantrekkelijker voor mensen om vaker de fiets te pakken, privé én om naar het werk te reizen.
 • Meer fietsers in plaats van auto’s zorgt voor:
  - Minder drukke wegen
  - Veiliger verkeer, bijvoorbeeld minder autoverkeer in wijken met scholen
  - Minder CO2-uitstoot
  - Betere bereikbaarheid en leefbaarheid van dorpen, steden en buitengebied
  - Versterkte regionale economie en werkgelegenheid
  - Versterkte recreatiesector in de regio
  - Verbeterde volksgezondheid

Deze drie fietsroutes willen we verbeteren

Klik op bovenstaande routes voor meer informatie over de betreffende route.

Proces tot nu toe
In 2012 bracht de Cleantech Regio haar Fietsvisie uit. Een van de ambities is de steden beter te verbinden voor het fietsverkeer: de steden onderling én de steden met de omliggende kernen. In 2014 hebben we hiervoor diverse routes verkend en vijf kansrijke routes vastgesteld. Van die vijf zijn er nu drie die we daadwerkelijk gaan verbeteren.

NIEUWS

 

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden