Vlotte en veilige fietsroute Apeldoorn-Deventer

Route
Het gaat om verbetering van een bestaande route. In Deventer loopt de fietsroute via zowel de spoorbrug als de Wilhelminabrug. Tussen Deventer en Teuge gaat het fietstraject langs de provinciale weg N344. Vanaf Teuge loopt de route via bestaande wegen in het buitengebied richting de Veenhuizerweg in Apeldoorn. Via De Ontvangst en Linie sluit de route aan op de (toekomstige) doorstroomas die langs de spoorbaan richting het station en het centrum van Apeldoorn leidt.

fietsroute apeldoorn-deventer

Verbeteringen

 • Vaker voorrang voor fietsers.
 • Aanleg van nieuwe fietspaden en fietsstraten.
 • Aanpassingen De Ontvangst en Veenhuizerweg in Apeldoorn. In de nieuwe situatie ligt de rijbaan voor het autoverkeer (twee richtingen) aan de zijde van het winkelcentrum. De voormalige rijbaan aan de zijde van even huisnummers is nu fietspad. Dankzij deze maatregelen rijden de auto’s verder van de woningen. Ook is de veiligheid op twee onduidelijke kruisingen verbeterd (Veenhuizerweg en Zonnewende). Zie ook de ontwerptekeningen van De Ontvangst en Veenhuizerweg (ZIP-bestanden), te beklijken in deze volgorde: De Ontvangst nr.1Veenhuizerweg nr. 2Veenhuizerweg nr. 3
 • Bij Twello krijgt het fietspad langs het spoor hellingbanen naar de N344. Daardoor hoeven fietsers niet meer de trappen te gebruiken of om te fietsen om bij de N344 te komen. Het ontwerp is nog op enkele kleine punten veranderd ten opzichte van de versie die in mei 2016 aan omwonenden is gepresenteerd. Wij hebben besloten de trappen te laten bestaan zodat u en andere wandelaars via een korte route het fietspad op de brug kunnen bereiken. Ter hoogte van huisnummers 108 tot 122 wordt de Burgemeester van der Feltzweg in een rechte lijn gelegd met het gedeelte vanuit het centrum van Twello. Met deze verschuiving is er ruimte voor de hellingbanen terwijl ook de eenheid op de weg met zijn beeldbepalende groenstrook wordt versterkt. Een uitleg van de technische tekening vindt u hier. Klik hier voor de technische tekening. Voor een impressie van de nieuwe situatie klik hier.
 • Fietsers gaan eerder en langer groen krijgen bij de verkeerslichten op de kruising N344-N790 Steenenkamer. De verkeerslichten worden hiervoor uiterlijk in april 2018 aangepast.
 • Er is onderzocht of de spoorbrug over de IJssel bij Deventer verbreed kan worden. Daar ligt nu een gecombineerd fiets- en voetpad van circa 3 meter breed. Verbreding blijkt mogelijk te zijn, maar de kosten zijn dusdanig hoog dat daar op dit moment geen budget voor is.
 • Op het traject Osseveld-Teuge is nieuwe innovatieve verlichting geplaatst. Deze verlichting zorgt voor grotere verkeersveiligheid en sociale veiligheid, is prettig voor de leefomgeving en maakt de route beter herkenbaar. De software die ervoor zorgt dat alleen het deel van de fietsroute wordt verlicht waar de fietser is, wordt later ingebouwd.
 • Het fietspad op de Wilhelminabrug in Deventer mag alleen nog gebruikt worden door fietsers. Brommers moeten daar naar de rijbaan.
 • De rotonde N344-Woudweg Teuge is aangepast en heeft een soepelere doorsteek voor fietsers gekregen. Ook is de onoverzichtelijke situatie bij het autobedrijf verbeterd. Er is een bypass aangelegd voor het laden en lossen van vrachtwagens (wat eerst op de rijbaan gebeurde). Daardoor kunnen fietsers ongehinderd op het fietspad doorfietsen. Verder is de bocht om een boom en transformatorhuisje ruimer gemaakt voor fietsers en daardoor is het overzicht op de kruising beter.
 • Doorgaande fietsers worden voortaan niet meer door Twello geleid, maar via de provinciale weg N344.
 • Ook willen we diverse wensen uitvoeren die tijdens de inspraakprocedure zijn geuit. Zoals: route Woudweg Teuge-Veenhuizerweg Apeldoorn, plaatsen van wacht- en schuilhokjes, verbreden van het fietspad uitwisselpunt-spoorbrug Deventer. Of we ze ook daadwerkelijk gaan uitvoeren, wordt besloten als de kosten en financieringsmogelijkheden duidelijk zijn.

Proces
De werkzaamheden hebben grotendeels in het tweede halfjaar van 2017 plaatsgevonden. Enkele verbeteringen, zoals de hellingbanen, worden in het eerste halfjaar van 2018 doorgevoerd. 

Fietsroute deventer 1

Impressie van de nieuwe situatie bij het uitwisselpunt gezien vanuit de richting Deventer .

Fietsroute deventer 2

Impressie van de nieuwe situatie bij het uitwisselpunt gezien vanuit de richting Twello.

Lees ook eerder getoond materiaal tijdens inloopavonden in 2016

Bekijk ook de informatie van de twee andere fietsroutes

Of lees waarom we deze fietsroute verbeteren.

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden