Vlotte en veilige fietsroute Apeldoorn-Epe

Route
De fietsroute sluit aan op het lokale fietsnetwerk van Apeldoorn bij de Anklaarseweg en op het lokale netwerk van Epe bij de grens van de bebouwde kom. Bij voorkeur komt de route te liggen op de bestaande fietsroute over de voormalige spoorlijn tussen Apeldoorn en Epe (het treinbaanpad). Dat adviseert de Cleantech Regio na aanvullende onderzoeken. De colleges van Epe en Apeldoorn nemen dit advies over de route ter kennisgeving aan. Zij willen eerst de financiering van de route verder uitgewerkt zien.

Uitkomsten aanvullende onderzoeken
In de lente en zomer van 2017 is de route via het treinbaanpad aanvullend onderzocht. Deze onderzoeken hebben bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat er bij het treinbaanpad voldoende ruimte is om het bestaande fietspad te verbreden. Waar de route drukke autoroutes kruist (de gebiedsontsluitingswegen), is er ruimte om tunnels aan te leggen die veiligheid en comfort bieden aan de fietsers. Er zijn tunnels mogelijk bij de Anklaarseweg in Apeldoorn, en de Laan van Fasna en Eekterweg in Vaassen.

Bovendien zijn er kansen voor het landschap gesignaleerd. Was er een eeuw geleden nog veel afwisseling in het landschap; in de afgelopen decennia is dat flink verminderd. Met het aanpakken van de fietsroute kan ook de diversiteit in het landschap worden teruggebracht. Denk aan het beter zichtbaar maken van de beekjes die er stromen.

Met een ecologische schouw is de (mogelijke) aanwezigheid van kwetsbare flora en fauna in beeld gebracht. In de landschapsvisie zijn de ecologische belangen al zo veel mogelijk opgenomen. Op voorhand lijken de flora en fauna de realisatie van de fietsroute via het treinbaanpad niet in de weg te staan. Nader onderzoek en vroegtijdig overleg met de provincie Gelderland over de inpassing van de fietsroute en de te nemen ecologische voorzieningen (i.v.m. het Gelders Natuur Netwerk) is belangrijk. Een vleermuisonderzoek moet bijvoorbeeld inzicht gaan geven in de aanwezigheid, locaties en exacte routes van vleermuizen. Voor de delen waar de berm niet breed genoeg is voor ecologisch beheer, moet bekeken worden hoe en waar deze oppervlaktes te compenseren zijn. Ecologie zal bij toekomstige uitwerkingen steeds een integraal onderdeel blijven.

Kijk onderaan deze pagina voor de onderzoeksrapporten en andere aanvullende informatie.

Voor- en tegenstanders
Er zijn voor- en tegenstanders van de route via het voormalige spoortracé. De tegenargumenten zijn onder andere verwoord in een petitie van Houd Wenum Groen, en in een alternatieve onderzoeksrapportage.

Uw reactie op deze route
Wat vindt u van de plannen voor een vlotte, veilige fietsroute tussen Apeldoorn en Epe? Welke opmerkingen en ideeën wilt u ons meegeven?

Bekijk ook de informatie van de twee andere fietsroutes

Of lees waarom we deze fietsroute verbeteren. 

Eerdere berichten over de fiestroute Apeldoorn-Epe

Aanvullende informatie

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden