Vlotte en veilige fietsroute Deventer-Zutphen

Route
De fietsroute sluit in Deventer aan op de fietsroute Zutphenseweg en in Zutphen op het lokale fietsnetwerk bij het Twentekanaal. Bij Zutphen/Lochem gaan we ook routevarianten onderzoeken: door Eefde, langs de nieuwe rondweg N348 of langs Mettrayweg-Quatre-Brasweg.

Proces
Momenteel wordt het schetsontwerp gemaakt, waarin we onder andere de routevarianten onderzoeken. Ook houden we daarin rekening met de verbreding van de A1, het bedrijventerrein Deventer en hotel Epse.
In het voorjaar van 2017 moet het schetsontwerp klaar zijn. Daarna besluiten de provincies en gemeenten of en welke onderdelen ze uitvoeren.

Bekijk ook de informatie van de twee andere fietsroutes

Of lees waarom we deze fietsroute verbeteren.

 

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden